Foto: Far de Formentor, Pollença © Fundació Mallorca Turisme.

Foto: Far de Formentor, Pollença © Fundació Mallorca Turisme.

Foto: Far de Formentor, Pollença © Fundació Mallorca Turisme.